Законодавство вимагає перереєстрації статутів неприбуткових організацій. | перерегистрация бюджетных организаций

Опубликовано Опубликовано в рубрике Новости

У зв’язку з прийняттям змін від 17.07.2015 р. до ст. 133.4 Податкового кодексу та

Постанови КМУ №440 від 13.07.2016р. затверджено новий Порядок ведення Реєстру

неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та

організацій до Реєстру та виключення з Реєстру.

Нагадаємо, що до установ та організацій, які не мають на меті отримання прибутку та

можуть бути зареєстровані в реєстрі неприбуткових установ та організацій, відносяться:

– бюджетні установи;

– громадські об’єднання;

– політичні партії;

– творчі спілки;

– релігійні організації;

– благодійні організації;

– пенсійні фонди;

– спілки;

– асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;

– житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, що настає за місяцем, в

якому відповідно до закону прийнято в експлуатацію закінчений будівництвом житловий

будинок і такий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим)

кооперативом);

– дачні (дачно-будівельні) кооперативи;

– садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);

– об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників житлових

будинків;

– професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок;

– організації роботодавців та їх об’єднання;

– сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи;

– кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

– інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам, встановленим пунктом 133.4

статті 133 Кодексу, утворені та зареєстровані в порядку, визначеному законом, що регулює

діяльність відповідної неприбуткової організації.

Відповідно до зазначених змін законодавства для подальшого перебування в Реєстрі

неприбуткових установ та організацій статут кожного громадського об’єднання повинен

відповідати вимогам п.п. 133.4.1., 133.4.2., 133.4.6. Податкового кодексу України.

Згідно Постанови КМУ Державна фіскальна служба протягом двох місяців зо дня

набрання чинності цієї Постанови зобов’язана надіслати до неприбуткових підприємств,

установ, організацій, включених до Реєстру, письмові запити про надання у місячний строк

зо дня їх отримання відповіді щодо відповідності неприбуткової організації вимогам,

встановленим пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, та завірених нею копій

установчих документів організації, а для житлово-будівельних кооперативів також завірених

ними копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого

будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку

житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

В разі невідповідності вказаним вимогам та з метою подальшого перебування

неприбуткової організації в реєстрі, статут громадської організації, спілки, кооперативу

повинен бути приведений у відповідність до вимог законодавства до 31.12.2016 року. В разі

невиконання цієї вимоги громадська організація, спілка, кооператив або інша неприбуткова

організація буде виключена з реєстру неприбуткових організацій за рішенням податкової

після 01.01.2017 р.

На сьогоднішній день двомісячний строк, протягом якого органи фіскальної служби

повинні були направити повідомлення, вже закінчився. Але далеко не кожна організація

отримала таке повідомлення. Ми рекомендуємо не чекати листів від податківців, а перевірити

за допомогою юриста відповідність вашого статуту вимогам Податкового кодексу та

зареєструвати, в разі необхідності, нову редакцію статуту, а також подати нові документи до

податкового органу.

Похідною метою внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування

неприбуткових організацій було в тому числі штучне зменшення їх кількості (щоб збільшити

кількість платників податку на прибуток) шляхом встановлення нової низки вимог для

збереження статусу неприбутковості.

В нас майже немає сумнівів, що змісту цих нових вимог поточні статути

неприбуткових організацій стовідсотково відповідати не будуть. На наш погляд, податкова

підійде до співставляння вашого статуту і вимог Податкового кодексу України буквально, з

фіскальними мотивами, та, дуже ймовірно, знайде невідповідність, щоб виключити вашу

організацію з реєстру.

Тому ми радимо завчасно звернутися до кваліфікованого фахівця, провести

юридичний аналіз статуту вашої громадської організації на відповідність п. 133.4.

Податкового кодексу та, у разі необхідності, викласти його в новій редакції та зареєструвати

належним чином.

Законодавство вимагає перереєстрації статутів неприбуткових організацій. | перерегистрация бюджетных организаций: 1 комментарий

Добавить комментарий